Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Communicatie en awareness

Beschrijving

Er leeft een stereotiep beeld van ‘de thuisloze’. Maar niet alleen dat, we hebben vaak ook een verkeerd beeld over de manier waarop mensen dak- of thuisloos worden. En hoe ze dat zelf beleven. Werken aan begrip en sensibilisering van de samenleving is broodnodig. Door het vertellen van verhalen van onze spelers via sociale en traditionele media willen de problematiek van dak- en thuisloosheid onder de aandacht brengen. Door de link met de voetbalwereld als uitgangspunt voor publieksbereik te nemen, willen we een zeer breed publiek bereiken. Er is heel veel content aanwezig, we moeten deze op een goede manier capteren en verspreiden. Om dit op ene kwaliteitsvolle manier te doen moeten we in een goede communicatie investeren (maken van reportages, opnames en beeldmateriaal, dragers van communicatie enz). Naast verhalen vertellen willen we sensibiliseren door beleving. Een tornooi organiseren is in veel steden een hefboom voor een verankering van de homeless werking en de samenwerking tussen lokale partners (lokaal sociaal beleid). Steden kunnen ook een tornooi organiseren om mensen met elkaar te verbinden, zo’n toernooien noemen wij awareness toernooien.

Doel

Beeldvorming van de problematiek van dak- en thuisloosheid nuanceren, mensen van problematieken scheiden in de communcatie. Bij een awareness tornooi ligt de klemtoon op ontmoeting, waarbij er interactie is tussen homeless teams, sociale organisaties (kan jongerenwerking zijn, een asielcentrum, een therapeutisch centrum enz), teams uit de brede samenleving (lokale bedrijven, politici, politie enz). Deze concept-tornooien zijn een instrument in het cree¨ren van een lokaal en regionaal draagvlak.

Cookie policy